استفاده از آب صابون یا روانکاری نقش مهمی در طول عمر تیغه و بازده برش دارد. آب صابون اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد باعث کاهش تولید حرارت و عبور صحیح براده از روی دندانه می­گردد. بدون روانکاری اصطکاک بیش از حد و تولید حرارت زیاد باعث جوش خوردن براده به دندانه می­گردد که این امر عمل برش را کند نموده و صرف انرژی بیشتر باعث کند شدن و از بین رفتن دندانه می­گردد.

از دستور عمل تولیدکننده جهت نحوه مصرف و مخلوط نمودن آب صابون پیروی نموده و همواره مقداری از محلول آماده را در دسترس داشته باشید. هیچگاه آب خالی را به ته مانده مخزن ماشین اضافه نکنید. مخلوط با مقدار بیش از حد آب، خاصیت روانکاری و خنک نمودن خود را از دست داده و باعث استهلاک تیغه می­گردد. با استفاده از شکست­سنج یا رفرکتومتر و یا حتی به صورت بصری از غلظت و پاکیزگی آب صابون اطمینان حاصل نمایید. همچنین از صحیح بودن محل خروج آب صابون مطمئن شوید و آنرا طوری تنظیم نمایید که در محل مناسب جاری گردد.

برای حصول نتیجه بهتر توصیه می­شود از SWORD FLUID ST استفاده گردد.