با توجه به شکل و رنگ براده تولید شده این امر میسر می­شود. هدف رسیدن به براده تازک، فرخورده به صورت منظم و با حرارت قابل لمس می­باشد. اگر رنگ براده­ها از نقره­ای به قهوه­ای طلایی تغییر رنگ دهد، نیروی برش بیش از حد است و تولید حرارت زیادی می­نماید. براده­های آبی رنگ نشان دهنده حرارت فوق­العاده بالا و کاهش عمر تیغه می­باشند.

براده­ها بهترین نشانگر در انتخاب درست عوامل برش هستند. نظارت بر براده­ها به جهت تنظیم عوامل دخیل بر برش دایما صورت می­پذیرد.

براده ­ها سنگین و داغ هستند . سرعت و نرخ باردهی را کاهش دهید

نامناسب

براده­ها نازک، پیچ خورده، گرم و به رنگ نقره­ای هستند

مناسب

براده ها بسیار نازک و یا به شکل پودر هستند . نرخ باردهی را افزایش دهید

نامناسب