جدول تعیین سرعت برای برش فلزهای باز پخت شده (آنیلینگ) با قطر 100 میلی­متر توسط تیغه دو فلزی با مایع روانکاری فراوان تنظیم گردیده است. برای موارد دیگر از جداول تعدیل سرعت زیر استفاده می­گردد: