مراحل زیر راهنمای انتخاب تیغه متناسب با کاربرد مورد نظر می­باشد:

 • مرحله اول: بررسی موارد لازم در برش

  ماشین: در اکثر موارد دانستن ابعاد تیغه مورد نیاز ماشین کفایت می­کند.

  نوع قطعه: موارد زیر را در مورد قطعه تحت برش مشخص نمایید:

  • گرید
  • سختی (آبدیده یا سختکاری شده)
  • شکل
  • اندازه
  • آیا بصورت بندیل برش داده می­شود یا به صورت تکی؟

  نیازهای دیگر: ویژگی­هایی که باید در نظر گرفته شوند.

  • آیا هدف عملیات برش تولید است یا به منظور آماده­سازی برای فرایندهای بعدی، برش انجام می­پذیرد؟
  • سرعت برش دارای اهمیت بیشتری است یا عمر تیغه؟
  • آیا کیفیت سطح برش اهمیت دارد؟
 • مرحله دوم: تعیین نوع تیغ اره نواری

  • با استفاده از جداول این راهنما و با توجه به نوع قطعه تحت برش، تیغه مناسب را انتخاب نمایید.
  • تماس با واحد پشتیبانی SWORD
 • مرحله سوم: انتخاب مناسب تعداد دندانه در اینچ (TPI)

  • برای این منظور میتوان از جداول تعیین TPI استفاده نمود.
  • اگر بین انتخاب از دو TPI قرار گرفتید، معمولا TPI ریزتر کارایی بهتری را ارایه خواهد کرد.
 • مرحله چهارم: تهیه مایع روانکاری

  • برای حصول نتیجه بهتر توصیه می­شود از SWORD FLUID ST استفاده گردد.
 • مرحله پنجم: راه­اندازی ماشین با سرعت و نرخ باردهی مناسب جهت آب­بندی تیغه

  • برای این منظور میتوان از جداول موجود در این بخش استفاده نمود.