E COLINE

/E COLINE

SWORD Master 3D-UNIVERSAL

فراگیرترین تیغه M42 دو فلزی  (Bi Metal) متشکل از دندانه‌هایی از جنس فولاد تندبر (HSS) که توسط جوش پرتوی الکترونی به بدنه‌ای از جنس فولاد فنری مقاوم شده در برابر استهلاک (خستگی فلز) متصل شده‌اند. این ساختار بهترین ترکیب از عملکرد مناسب برش و عمر طولانی می‌باشد. مزایا : سه [...]

SWORD Master AP

تیغه M42 برای تعداد برش بالای انواع اشکال، لوله‌ها و پروفیل‌ها دو فلزی  (Bi Metal) متشکل از دندانه‌هایی از جنس فولاد تندبر (HSS) که توسط جوش پرتوی الکترونی به بدنه‌ای از جنس فولاد فنری مقاوم شده در برابر استهلاک (خستگی فلز) متصل شده‌اند. این ساختار بهترین ترکیب از عملکرد مناسب برش و [...]

SWORD Master A

تیغه M42 استاندارد با طیف گسترده‌ای از کاربردها دو فلزی  (Bi Metal) متشکل از دندانه‌هایی از جنس فولاد تندبر (HSS) که توسط جوش پرتوی الکترونی به بدنه‌ای از جنس فولاد فنری مقاوم شده در برابر استهلاک (خستگی فلز) متصل شده‌اند.این ساختار بهترین ترکیب از عملکرد مناسب برش و عمر طولانی می‌باشد [...]