RED LINE

/RED LINE

SWORD Master PROFILE MAX

تیغه M42 استاندارد با طیف گسترده ای از کاربردها دو فلزی  (Bi Metal) متشکل از دندانه‌هایی از جنس فولاد تندبر (HSS) که توسط جوش پرتوی الکترونی به بدنه‌ای از جنس فولاد فنری مقاوم شده در برابر استهلاک (خستگی فلز) متصل شده‌اند. این ساختار بهترین ترکیب از عملکرد مناسب برش و عمر طولانی [...]

SWORD Master SUPER

تیغه M42 استاندارد با طیف گسترده ای از کاربردها دو فلزی  (Bi Metal) متشکل از دندانه‌هایی از جنس فولاد تندبر (HSS) که توسط جوش پرتوی الکترونی به بدنه‌ای از جنس فولاد فنری مقاوم شده در برابر استهلاک (خستگی فلز) متصل شده‌اند. این ساختار بهترین ترکیب از عملکرد مناسب برش و عمر طولانی [...]

SWORD Master X-TREME

تیغه M42 تهاجمی برای تعداد برش بالا دو فلزی  (Bi Metal) متشکل از دندانه‌هایی از جنس فولاد تندبر (HSS) که توسط جوش پرتوی الکترونی به بدنه‌ای از جنس فولاد فنری مقاوم شده در برابر استهلاک (خستگی فلز) متصل شده‌اند. این ساختار بهترین ترکیب از عملکرد مناسب برش و عمر طولانی می‌باشد. [...]